كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : سایت های دولتی چیست؟ :

شرح : ايجاد کننده اين وب سايت ها سازمان هاي دولتي هستند و هدف آنها برآورد کردن نياز هاي قانوني و يا اجتماعي سازمان است.