جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : سايت هاي دولتي چيست؟ :

شرح : ايجاد کننده اين وب سايت ها سازمان هاي دولتي هستند و هدف آنها برآورد کردن نياز هاي قانوني و يا اجتماعي سازمان است.