جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

سايت هاي دولتي چيست؟

شرح : ايجاد کننده اين وب سايت ها سازمان هاي دولتي هستند و هدف آنها برآورد کردن نياز هاي قانوني و يا اجتماعي سازمان است.