كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : سایت های تجاری چیست؟ :

شرح : افراد و يا سازمان ها براي کسب سود بيشتر اقدام به ايجاد اين نوع سايت ها ميکنند. اين سايت ها معمولا خدمات خود را از طريق تجارت الکترونيک به کاربران عرضه ميکنند.