اصطلاح Domain

اصطلاح Domain | شرکت طراحي سايت بهپردازن

آدرسي که ميخواهيد مخاطب توسط آن، به وبسايت شما راه يابد، دامنه سايت شماست به بيان ساده تر domain به آدرس وب سايت گفته مي شود که اين آدرس از دو قسمت نام و پسوند تشکيل شده است ؛ مثلا Raasen.com را در نظر بگيريد . Rassen نام دامنه و .com پسوند دامنه است .