جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

مزاياي سايت هاي دايناميک

شرح : •مديريت سايت دايناميک بسيار ساده تر از آن است که تصورش را مي کنيد. هر کسي با هر دانشي، به راحتي قادر به تغيير محتواي سايت خود خواهد بود.
•پنل هاي مديريتي وبسايت هاي دايناميک ( پويا ) امکانات زيادي در رابطه با مديريت اطلاعات و تهيه گزارشات آماري دقيق از سايت دراختيار شما قرار مي دهند.