جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

سايت هاي تراکنشي چيست؟

شرح : اين نوع سايت ها در واقع جهت هدايت تراکنشها و يا وظايف ديگر استفاده ميشوند. سايت هاي تجارت الکترونيکي E-Commerce در اين دسته قرار ميگيرند.