جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

موضوع مقاله : سايت هاي تراکنشي چيست؟ :

شرح : اين نوع سايت ها در واقع جهت هدايت تراکنشها و يا وظايف ديگر استفاده ميشوند. سايت هاي تجارت الکترونيکي E-Commerce در اين دسته قرار ميگيرند.