مراحل ايجاد يک سايت وب چيست؟

مراحل ايجاد يک سايت وب چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

براي اينکه يک سايت وب داشته باشيد، ابتدا بايد براي سايت خود نامي انحصاري به ثبت برسانيد که اصطلاحا Domain ناميده ميشود. سپس بايد براي سايت خود فضايي در اينترنت اجاره کنيد، و نهايتا بايد نسبت به طراحي صفحات سايت خود اقدام کنيد.