رتبه بندي وب سايت ها چگونه است؟

رتبه بندي وب سايت ها چگونه است؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

مهمترين مسئله ايي که براي رتبه بندي سايت ها به آن اشاره مي توان کرد، رتبه بندي آنها در موتور هاي جست و جو مي باشد، که اين رتبه بندي بسته به امتياز هاي بدست آمده توسط وب سايت از قبيل : آمار بازديد ، محتواي مناسب، تعداد لينک ها و... مي باشد.