اينکار باعث زيبايي و گرافيکي شدن در طراحي وب سايت ما خواهد شد، اما در عين حال اين گرافيک زيبا و جذاب باعث اين نتيجه نيز خواهد شد که وب سايت ما اصطلاحا سنگين شود و دير تر براي کاربران نمايش داده شود.