جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : تفاوت وبلاگ وطراحي سايت چيست؟ :

شرح : در طراحي سايت و طراحي پرتال هيچ قانون همه گيري وجود ندارد،ليکن ? تفاوت اساسي ميان اين دو وجود دارد: فرمت(شکل)، نرم افزار، شخصيت و جامعه.
مهمترين عامل مشخص کننده يک وبلاگ از وب سايت شکل آن است. براي تمايز اين دو از يکديگر بايد ديد