جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

تفاوت وبلاگ وطراحي سايت چيست؟

شرح : در طراحي سايت و طراحي پرتال هيچ قانون همه گيري وجود ندارد،ليکن ? تفاوت اساسي ميان اين دو وجود دارد: فرمت(شکل)، نرم افزار، شخصيت و جامعه.
مهمترين عامل مشخص کننده يک وبلاگ از وب سايت شکل آن است. براي تمايز اين دو از يکديگر بايد ديد