پرتال در طراحي سايت چيست؟

پرتال در طراحي سايت چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

در  طراحي سايت و طراحي پرتال، پرتال ها  سايت هاي ديناميک جامعي هستند که چند هدف خاص را در يک سايت دنبال مي کنند. به عبارت ديگر مجموع چند سايت ديناميک که براي رسيدن به هدف خاصي در کنار هم قرار گرفته اند را مي توان يک پرتال ناميد. به عنوان مثال پرتال خبري مي تواند از چند سايت تشکيل شده باشد که هر يک امکان خاصي چون انتشار تصاوير،عضو گيري، انتشار اخبار، نظر سنجي و ... را در اختيار مديران آن قرار مي دهد.ضمن اين که تمام ويژگي‌هاي يک سايت  استاتيک مي تواند در يک پرتال نيز صدق کند.

در  طراحي سايت و طراحي پرتال معمولاً پرتال‌ها توسط سازمانها، شرکت ها وگروه ها خريداري مي شوندو به دليل نياز به بروز رساني بخشهاي مختلف اداره ي آنها توسط يک فرد بسيار مشکل است .

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: