جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : معماري File server در توليد نرم افزار چيست؟ :

شرح :

     ويژگي  :
    -  چرخش ??? درجه اي نسبت به معماري MainFrame.
    - از سرويس دهنده يا سرويس دهند گان متعدد، بصورت متمرکز استفاده مي گردد.
    - منابع متفاوتي نظير چاپگر و يا فضاي ذخيره سازي ( هارد ) به اشتراک گذاشته مي شوند.
    - سرويس دهنده فايل هاي مورد نيازو ذخيره شده توسط منابع اشتراکي را براي کاربران ارسال خواهد کرد.
    - کار درخواست شده توسط کاربر ( منطق و داده ) بر روي سيستم کاربر اجراء خواهد شد.
    - منطق برنامه برروي سيستم کاربر ( سرويس گيرنده ) اجراء خواهد کرديد.
    - داده ها بر روي سرويس گيرنده مستقر خواهند شد.
     

       مزايا  :
    - براي استفاده  از معماري فوق نياز به صرف هزينه هاي بالا نخواهد بود  .
    - از لحاظ بکارگيري منابع داراي انعطاف پذيري مناسبي است .

       معايب   :
    - تمامي منطق برنامه بر روي سرويس گيرنده اجراء خواهد شد .
    - وجود محدوديت هاي خاص نظير ميزان حافظه و يا نوع پردازشگر سرويس گيرندگان، بکارگيري برنامه را با مشکل مواجه مي سازد.
    - بهبود عملکرد برنامه و يا اعمال اصلاحات مورد نظر همواره يکي از چالش هاي جدي است .

 فعاليت شرکت نرم افزاري