حمله منع سرويس چيست؟

حمله منع سرويس چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 حمله منع سرويس يا حمله منع سرويس توزيع شده، تلاش براي خارج کردن ماشين و منابع شبکه از دسترس کاربران مجازش مي باشد.اگرچه منظور از حمله DOS و انگيزه انجام آن ممکن است متفاوت باشد، اما به طور کلي شامل تلاش براي قطع موقت يا دائمي و يا تعليق خدمات يک ميزبان متصل به اينترنت است. عاملين حمله DOS معمولاً سايت ها يا خدمات ميزباني وب سرور با ويژگي هاي مناسب مانند بانک ها، کارت هاي اعتباري و حتي سرورهاي ريشه را هدف قرار مي دهند. يکي از روش هاي معمول حمله شامل اشباع ماشين هاي هدف با درخواست هاي ارتباط خارجي است به طوري که نمي‌تواند به ترافيک قانوني پاسخ دهد يا پاسخ ها با سرعت کم داده شوند و يا در دسترس نباشد. چنين حملاتي منجر به سربار زياد سرور مي شوند. حمله DOS کامپيوتر هدف را وادار به ريست شدن يا مصرف منابع اش مي کند، بنابراين نمي‌تواند به سرويس هاي مورد نظرش سرويس بدهد و همچنين سياست هاي مورد قبول فراهم کنندگان سرويس هاي اينترنتي را نقض مي کنند.