پروتکل دسترسي به پيام هاي اينترنتي که اغلب با علامت اختصاري IMAP يا IMAP4 نشان داده ميشوند. اين پروتکل در لايه کاربردي بر روي PORT 143 قرار دارد وبه سرويس گيرنده ها اجازه دسترسي به ايميل بر روي سرويس دهنده از طريق کنترل از راه دور را ميدهد .