كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : DNSچیست؟ :

شرح : DNS از شبکه جهاني وب(WWW) که ما هر روزه از آن استفاده مي کنيم پشتيباني مي کند. DNS در واقع اسامي که ما براي وب سايت هاي مان تعيين مي کنيم را به آدرس آي پي تبديل مي کند که بصورت عددي است و قابل خواندن براي کامپروترهاست.