كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : مدلOSI :

شرح : مدل OSI يا Open System Interconnectionيک مدل مرجع براي ارتباط بين دو کامپيوتر مي باشد که در سال 1980 طراحي گرديده است. هر چند امروزه تغييراتي درآن به وجود آمده اما هنوز هم کاربردهاي فراواني در اينترنت و به خصوص در معماري پايه شبکه دارد. اين مدل بر اساس لايه بندي قراردادهاي برقراري ارتباط که همزمان روي دو سيستم مرتبط اجرا شده اند پايه ريزي شده است که اين امر بسيار سرعت و دقت ارتباط را افزايش مي دهد .