جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

Checksum چيست؟

شرح : Checksum در اصل اثر انگشت فايل ها است. وقتي شما فايلي را از جايي دانلود ميکنيد ممکن است همان فايل واقعي نباشد و با يک فايل مخرب عوض شده باشد. يا اينکه فايلتان نصفه و نيمه دانلود شده باشد. وقتي اثر انگشت فايلتان را بدانيد ميتوانيد قبل از اجرا آن را چک کنيد تا مطمئن شويد اين هماني است که شما ميخواستيد.