? شبکه‏ هاي عصبي (Neural Networks)
اين شبکه ‏ها که با الهام از مدل شبکه عصبي ذهن انسان طراحي مي‏شوند و امروزه کاربردهاي فراوان و گسترده‏اي داشته، در زمينه‏هاي متنوعي چون سيستم‏هاي کنترلي، روباتيک، تشخيص متون، پردازش تصوير و... مورد استفاده قرار مي‏گيرند.
? پردازش زبان طبيعي (Natural Language Processing)
در اين شاخه، سيستم‏ها براي فهم زبان انسان برنامه‏ريزي مي‏شوند.
? روباتيک (Robotics)
اين شاخه از هوش مصنوعي سعي دارد روبات‏ها را طوري برنامه‏ريزي کند که اعمالي هوشمندانه، چون توانايي ديدن، شنيدن و نشان دادن عکس‏العمل به محرک‏هاي محيطي را انجام دهد.
? انجام مسابقات (Game Playing)
در اين شاخه ؛ کامپيوترها براي شرکت در مسابقاتي چون شطرنج برنامه ريزي مي شوند . که در سال 1997 ميلادي کامپيوتر شطرنج باز ؛ قهرمان شطرنج جهان را شکست داد . يا نشستن يک روبات بر روي کره مريخ با موفقيت انجام شد .روبوکاپ اولين قدم‏هاي خود را با برپايي مسابقات روبات‏هاي فوتباليست برداشت.
با هدف سمبليک که در سال ????م. تيمي متشکل از روبات‏هاي انسان‏نماي هوشمند بتوانند قهرمان فوتبال جهان را در زمين فوتبال واقعي شکست دهند(ظاهرا ما اون بازي رو نمي بينيم!)