جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید

شرکت طراحی سایت

موضوع مقاله : سوکت هاي نوع استريم :

شرح :

روش ارسال براي سوکت‌هاي نوع استريم همان روش TCP است و بنابراين داده‌ها با رعايت ترتيب، با اطمينان صد در صد و با نظارت کافي بر خطاهاي احتمالي مبادله مي‌شوند. به عنوان مثال پروتکل انتقال فايل (FTP)، پروتکل انتقال صفحات ابرمتن (HTTP) يا پروتکل انتقال نامه‌هاي الکترونيکي (SMTP) همگي نيازمند برقراري يک ارتباط مطمئن و عاري از خطا هستند و طبعا از سوکت‌هاي نوع استريم بهره مي‌برند. سوکت‌هاي نوع استريم دقيقا بر روي پروتکل TCP بوده و طبيعتا قبل از مبادله داده‌ها بايد يک اتصال به روش دست تکاني سه مرحله‌اي (Tree Way Handshake) بين دو پروسه‌ي نهايي برقرار بشود.


  ساير خدمات شرکت طراحي سايت بهپردازان
طراحي سايت فروشگاهي
طراحي اپليکيشن موبايل