انواع پريز شبکه(سوکت)

انواع پريز شبکه(سوکت) | شرکت طراحي سايت بهپردازن

پريزهاي شبکه دو نوع است: پريز شبکه روکار و پريز شبکه توکار. پريزهاي شبکه شکل‌هاي مختلفي دارند و در اندازه و ابعاد مختلف و در مکانهاي خاص خود مورد استفاده قرار مي‌گيرند. پريز شبکه و کامپيوتر با کابل‌هاي شبکه و لن به هم متصل مي‌شوند