شايد استفاده از تصاوير يا اشکال گرافيکي در طراحي سايت بسيار وسوسه انگيز و اغوا کننده باشد اما بعضي مواقع يک کم هم بسيار زياد است ! تا جايي که برايتان امکان دارد سعي کنيد که پيوندهاي موجود بين صفحاتتان را بصورت لينک هاي متني طراحي کنيد، زيرا اين نوع لينکها بسيار موثر تر از لينکهاي تصويري يا گرافيکي عمل مي کنند . مطالعات نشان داده که اکثر بازديد کنندگان سايتها ابتدا لينکهاي متني را خوانده و سپس به سراغ لينکهاي تصويري يا گرافيکي مي روند .


اگر شما ناچاريد که از لينکهاي تصويري يا گرافيکي در وب سايتتان استفاده نماييد حتما از پارامتر Alt براي تصويرتان استفاده کنيد . استفاده از اين پارامتر در طراحي لينکهاي تصويري باعث مي شود که کاربراني که از کاوشگرهاي متني مانند lynx استفاده مي کنند يا کاربراني که گرافيک و تصوير را در کاوشگرهاي خود غير فعال کرده اند نيز بتوانند راه خود را در ميان صفحات وب سايت شما پيدا کنند .به علاوه سعي کنيد حتما در قسمت پايين هر صفحه با استفاده از لينکهاي متني راهنمايي واضح از سايتتان ارائه دهيد تا صفحات اصلي سايت شما از اين طريق نيز قابل دسترسي باشند .