هردو يک زبان برنامه نويسي تحت وب هستند وميان آنها تفاوتي در حوزه اجرا و برنامه نويسي ندارد بيشتر تخصص برنامه نويس و يا شرکت هاي برنامه نويسي و علاقه مندي هاي آنها ست که اين زبان ها را متفاوت مي نمايد بهپردازان با هر دو زبان برنامه نويسي پروژه ها را اجرا مي نمايد.