يک طراحي گرافيک منحصر يک وب سايت منحصر به فرد مي سازد. اين مرحله از مهمترين مراحل طراحي سايت است و بايد کليه نيازهاي کاربران درنظر گرفته شود و طراحي بايد بگونه اي باشد تا در کليه اندازه هاي نمايش (موبايل و تبلت) نيز قابل نمايش باشد.
مرحله طراحي گرافيک سايت معمولاً با نرم افزارهاي فتوشاپ و ايلستريتور صورت مي گيرد و طرح PSD آماده ي تبديل به قالب سايت مي شود.