كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : پروتکل TCP/IP چیست ؟ :

شرح : کلمه TCP/IP مخفف Transmission Control Protocol Internet Protocol مي باشد که نشان دهنده اين مي باشد که اين پشته پروتکل بصورت کلي از دو پروتکل اصلي TCP و IP تشکلي شده است . اين دو پروتکل وظيفه تعيين چگونگي برقرار ارتباط بين سيستم ها در شبکه و روش انتقال اطلاعات بين آنها را تعيين مي کنند ، درون پشته پروتکل TCP/IP همانطور که اشاره شد چندين پروتکل وجود دارند که وظيفه ارتباطات داده ها را در شبکه بر عهده دارند