عيب تمام اين سرويس‌ها اين است که امکانات محدودي در اختيار کاربر قرار مي‌دهند. به عبارت ديگر، کنترل کامل بر روي قسمت‌هاي مختلف وبلاگ وجود ندارد. علاوه بر اين، ارايه‌دهندگان اين سرويس‌ها هر زماني که دل‌شان بخواهد مي‌توانند سياست‌هاي کاري سرويس‌شان را تغيير دهند و يا کلاً سرويس را تعطيل کنند؛ اما وقتي وبلاگ خود را روي هاست شخصي راه‌اندازي مي‌کنيد، کنترل همه قسمت‌هاي آن دست خود شماست.