جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
موضوع مقاله :

Fiber Distributed Data Interface FDDI

شرح : پروتکلي است که براي به هم پيوستن دو يا چند LAN از فاصله هاي بسيار دور استفاده مي شود. روش دستيابي در اين پروتکل بر اساس گذر علامت (Token-passing) مي باشد. FDDI از يک حلقه دوتايي فيزيک استفاده مي کند. انتقال روي يکي از حلقه ها انجام مي گيرد و چنانچه در حلقه اول قطعي صورت بگيرد سيستم بطور اتوماتيک اطلاعات را روي حلقه دوم جابجا کرده و حلقه ي کاملاً جديدي ايجاد مي کند. مزيت عمده FDDI سرعت آن است که روي فيبرنوري 100 Mbps مي باشد.