به عبارت‌هايي مثل org, com, net, us, ir که در انتهاي نام دامنه‌ها مي‌آيد، پسوند دامنه گفته مي‌شود.