مدل روش تکراري و افزايشي در فرآيند توليد نرم افزار چيست ؟

مدل روش تکراري و افزايشي در فرآيند توليد نرم افزار چيست ؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

روشي تکراري توليد نرم افزار اجازه ي ايجاد که پروژه در ابتدا از بخشهاي کوچک شروع شود و به مرور زمان سيستم رشد کند تا کمک کند در اين درگيري مشکلات مهم پيدا شوند قبل از اينکه فرضيات اشتباه باعث خراب شدن سيستم شوند. مدل تکرار فرآيند ها بوسيله توليد کنندگان نرم افزارهاي تجاري انتخاب و استفاده مي شود چون اين مدل اجازه مي دهد تا نيازهاي کاربراني که در زمان طراحي دقيقا نمي دانند چگونه نيازمنديهايشان از سيستم را معرفي کنند بصورت بالقوه برآورده شود. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.

 

 فعاليت شرکت نرم افزاري