كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : tel netچیست؟ :

شرح :  به زبان ساده نرم‌افزاري است براي وصل شدن به كامپيوتر ميزبان مانند Ftp/Pop/Smtp/Http ..

Telnet در اصل پروتکلي است که براي login و استفاده از يک کامپيوتر ديگر به کار مي رود.