كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : فرایند تولید نرم‌افزار چیست؟ :

شرح : برنامه ريزي (امکان سنجي)
از مهمترين کارها در توليد نرم افزار استخراج نيازمنديها يا تحليل نيازمنديهاي آن سيستم است. مشتريان عمومي معمولا تصور مفهومي، انتزاعي و مبهمي از نتيجه نهايي خواسته هايشان دارند و نمي‌دانند به درستي نرم افزار مورد نظرشان چه کاري بايد انجام بدهد. در اين مرحله نيازمنديهاي ناتمام، پيچيده و مبهم، و حتي متضاد توسط مهندسان نرم افزار ماهر و مجرب شناسايي مي‌شوند.در اين برهه تکه نرم افزارهاي آماده و تجربه شده وفعال ممکن است براي پايين آوردن ريسک(ومشکلات) نيازمنديها کمک مي کنند. اول نيازمنديهاي عمومي از کاربران جمع آوري مي شد، و دامنه توسعه و توليد نرم افزار که بايد توليد شود شناسايي و تحليل مي شود، و مستندات بصورت شفاف نوشته مي شود.معمولا به اين مستند، مستنددامنه يا محدوده سيستم اطلاق مي شود.
برخي قابليت ها ممکن است در ابتداي پروژه به خاطر مسائل مالي يا نيازمنديهاي غير شفاف و نامشخص خارج از محدوده پروژه باشند.اگر توليد و توسعه نرم افزار برون سپاري شود(به شرکت هاي خارجي محول شود)، اين مستندات به عنوان مستندات قانوني و حقوقي در نظر گرفته مي شود بنابراين در صورت اتفاق هرگونه دعواي حقوقي يا ابهام در مورد تعهدات داده شده به کاربر، اين مسائل قابل شفاف سازي خواهد بود.
پياده سازي، آزمايش و تست و مستند سازي
پياده سازي آن قسمت از فرآيند توليد نرم افزار به شمار مي رود که مهندسان نرم افزار در دنياي واقعي تمام کد هاي پروژه را مي نويسند و به قول معروف برنامه نويسي مي کنند.
تست و آزمون نرم افزار بخش لاينفک و مهم از فرآيند توليد نرم افزار است . اين قسمت از فرآيند ها کمک مي کند تا مشکلات سيستم بصورت سريع شناسايي شوند.
مستند سازي در تمام مراحل پروژه همچون : طراحي داخلي نرم افزار براي تعيين اهداف سيستم، نگهداري آينده و ارتقاء و بهبودي سيستم هرچند پروژه پايان يافته باشد انجام مي شود.همچنين ممکن است اين مستند سازي شامل نوشتن ساختار تکه هاي برنامه ظاهربرنامه کاربردي داخلي و خارجي هم باشند.اين مطلب خيلي مهم است که همه چيز پروژه مستند سازي شود.
استقرار و نگهداري سيستم
استقرار و تحويل سيستم پس از اينکه تست مناسب و درخوري را گذراند و براي انتشار، فروش يا هرنوع توزيع براي محيط کار نهايي تاييد شد انجام خواهد شد.
آموزش نرم افزار و پشتيباني خيلي مهم است و خيلي از توليد کنندگان و توسعه دهندگان نرم افزارها اهميت آن را درک نمي کنند.مهم نيست که چقدر زمان و برنامه ريزي توسط تيم توليد و توسعه نرم افزار براي ايجاد نرم افزار مصرف کرده اند اگر در آخر کار کاربري در سازمان نباشد تا آن نرم افزار را استفاده کند.مردم معمولا در برابر تغييرات مقاومت نشان مي دهند و از ماجراجويي در محيط ناآشنا اجتناب مي کنند، براي همين در فاز استقرار، اين خيلي مهم است کلاسهاي آموزشي براي کاربران جديد نرم افزار گذاشته شود.
نگهداري و ارتقاء نرم افزاري براي پوشش، مسائل پوشش داده نشده يا نيازمنديهاي جديدممکن است مدت خيلي زيادي حتي بيشتر از زمان اوليه توليد نرم افزار، زمان بگيرد. اين مرحله ممکن است نياز باشد تا کد هاي برنامه نويسي جديدي که در طراحي اصلي برنامه نيز ديده نشده اضافه شود تا مسائل و مشکلات ديده نشده حل شوند يا ممکن است کاربر درخواست عمليات اصلي ديگري بکند و برنامه نويسي هاي جديدي براي برآورده کردن نيازهاي جديد انجام گيرد.اگر هزينه کار فاز نگهداري از ?? درصد هزينه فاز قبلي (پياده سازي)بيشتر باشد، اين احتمال وجود دارد که کيفيت کلي فاز قبلي خيلي ضعيف بوده باشد.در اين صورت مديران پروژه بايد گزينه ي ايجاد مجدد سيستم (يا بخشي از سيستم) را قبل از اينکه هزينه هاي نگهداري غير قابل کنترل شود را مطرح کنند.

 فعاليت شرکت نرم افزاري