باج افزار يک نوعي از بد افزارها است که به مجرمان اين امکان را مي دهد تا بتوانند از طريق يک کنترل از راه دور، کامپيوتر قرباني را قفل کنند به طوري که کاربر نتواند از سيستم خود استفاده کند و سپس يک پنجره پاپ آپ روي کامپيوتر شخص نمايان کنند تا به او بگويند که اين قفل باز نمي شود تا زماني که هزينه اي را براي باز کردن آن بپردازيد.
گاهي اوقات مجرمان تنها قسمتي از کامپيوتر قرباني را که قابل دسترسي است، قسمت keypad يا صفحه کليد مجازي قرار مي دهند که قرباني بتواند رمز را وارد و پول را پرداخت کند.
جديد ترين نوع باج افزار که اخيراً شناسايي شده است، crypto locker است. گاهي هکرها با قرار دادن يک تصوير نامناسب روي کامچيوتر شخص يا اتهام فعاليت غير قانوني به آن ها، شخص را تحت فشار مي گذارند که هر چه سريع تر پول درخواستي آنها را پرداخت کنند تا هکر ها قفل کامپيوتر آنها را باز کنند.