مقايسه بين موتورهاي بازي سازي Unity,Cryengine و Unrealengine

مقايسه بين موتورهاي بازي سازي Unity,Cryengine و Unrealengine | شرکت طراحي سايت بهپردازن

مقايسه بين اين سه موتور بازي سازي تا حدود زيادي دشوار است البته بنا به درخواست هر فرد و نياز هاي او مي توان يکي از اين سه موتور را به او توصيه کرد.
اما مهم ترين گام براي ساخت يک بازي آشنايي با زبان هاي برنامه نويسي مورد پشتيباني موتوربازي سازي مورد نظر مي باشد و دومين گام ايجاد گروه براي تقسيم کار و تخصصي تر شدن وظايف است.
و در نهايت انتخاب موتور بنا به نياز مي باشد.براي مثال اگر گروه کوچکي داريد (يا تنها) قصد ساخت بازي بر روي دستگاه هاي همراه را داريد موتور بازي سازي يونيتي مي تواند انتخاب مناسبي باشد.دقت کنيد که اين موتور با وجود پک بازي سازي کمک بزرگي در صرفه جويي در وقت و هزينه شما خواهد کرد.
در حالي که براي ساخت يک بازي بزرگ AAA موتور بازي سازي آنريل ? هم از نظر فني و هم از نظر اقتصادي انتخاب بسيار مناسبي مي باشد.