ويژگي هاي موتور بازي سازي Cryengine چيست؟

ويژگي هاي موتور بازي سازي Cryengine چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

موتور بازي سازي کراي انجين ? در اواسط عمر کنسول هاي نسل هفتم وارد بازار شد.ورود اين موتور بازي سازي همزمان با انتشار بازي کرايسيس بود.انتشار اين موتور يک تغيير بزرگ در گرافيک بازي ها به وجود آورد به عقيده بسياري از بازي بازان بازي کرايسيس از نظر گرافيکي نقطه ي عطفي در بازي هاي بود. موتور کراي انجين رندر فراهم مي کند پشتيباني بدون درز را براي هر ? سيستم عامل هاي قابل استفاده در محيطهاي خارجي و داخلي و چند هسته اي و فن آوري هاي آينده فعلي فراهم مي کند آماده است. موتور کراي انجين يکي از سريعترين، high-end رندر در جهان است، با ويژگي هاي جديد به طور خاص براي سيستم عامل کنسول طراحي شده است. تعيين معيار عملکرد گرافيکي، از قبيل خلق تصاوير واقي در محيط هاي قابل استفاده در محيط داخلي و فضاي باز و گسترده اي باز جلوه هاي ويژه فوق العاده در زمان واقعي برخي از نشانه هاي تکنولوژي موتور کراي انجين مي باشد.موتور کراي انجين سيستم در حال ويرايش ساده بصري به طراحان رابط بصري براي ايجاد و کنترل رويدادها بازي رو فراهم کرده است. اين اجازه مي دهد تا طراحان براي ساخت سطوح پيچيده بدون نياز به نوشتن يک اسکريپت ساده نمودار خود را طراحي کنند. موتور کراي انجين قادر مي باشد پوشش رفتار گياهي با توجه به قوانين طبيعي در مورد دلايل مطلوب و مجاز شيب، ارتفاع سطح و تراکم بوته مجاز، در زمان اجرا براي شما فراهم آورد. ابزار قرار دادن پوشش گياهي به طور خودکار واقع گرايانه است، سيستم ايجاد محيط هاي طبيعي در کسري از زمان هاي قرار مي گيرد، و باعث اعطاي آزادي به سمت عناصر فردي نگاه براي رسيدن به ايده آل مي باشد.