كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : Spoofing چیست؟ :

شرح : اسپوفينگ روند ارسال ايميل اسپم با نام فرستنده جعلي است. در دنياي واقعي مثال آن مانند ارسال نامه اي به يک گيرنده است در حاليکه فرستنده آدرس يکي ديگر را روي پاکت به عنوان فرستنده نوشته است.
در صورتي که دامنه شما در معرض ارسال ايميل هاي Spoofing باشد ، دامنه شما بر روي اينترنت به عنوان فرستنده اسپم شناخته خواهد شد .
در اين روش فرستنده اسپم ،ايميل هاي هرزنامه خود به نام آدرس ايميل ديگري ارسال ميکند. به همين دليل است که شما در باکس ايميلتان برگشت ايميل هايي را مي بينيد که فرستنده اش شما نبوده ايد.
در معناي واقعي اسپم را به نام آدرس ايميل شما ارسال کرده اند.