همان‌طور که مي‌دانيد در زبان انگليسي دو نوع حروف کوچک و بزرگ وجود دارد. حال فرض کنيد در محيط نرم‌افزار Microsoft Word متني در اختيار داريد که تمامي حروف آن کوچک است و قصد داريد که تمامي اين حروف را به صورت خودکار به حروف بزرگ تبديل کنيد. و يا عکس اين موضوع، يعني مي‌خواهيد حروف بزرگ را به حروف کوچک کنيد. حتي ممکن است بخواهيد تنها حرف اول هر کلمه را به حرف بزرگ تبديل کنيد. جالب است بدانيد در Word مي‌توانيد به آساني اين کار را انجام دهيد. در اين ترفند نحوه‌ي انجام اين کار را براي شما بازگو مي‌نماييم.

بدين منظور:
ابتدا قسمتي از متن که قصد تغيير حروف آن را داريد را انتخاب کنيد (Highlight).
اکنون کليدهاي ترکيبي Shift+F3 را فشار دهيد.
خواهيد ديد که بسته به متن انتخابي، حروف کوچک به بزرگ و يا بالعکس تبديل مي‌شود. و يا حروف ابتداي هر واژه بزرگ مي‌شود.

 همچنين با فشردن مجدد اين کليدهاي ترکيبي، شاهد تغيير مجدد حروف متن انتخابي خواهيد بود.

همچنين با فشردن مجدد اين کليدهاي ترکيبي، شاهد تغيير مجدد حروف متن انتخابي خواهيد بود.

همچنين با فشردن مجدد اين کليدهاي ترکيبي، شاهد تغيير مجدد حروف متن انتخابي خواهيد بود.