چه سيستم‌عامل‌هايي از ARM پشتيباني مي‌کنند؟

چه سيستم‌عامل‌هايي از ARM پشتيباني مي‌کنند؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازنسيستم‌هاي Acorn: اولين کامپيوتر مبتني بر معماري ARM، کامپيوتر شخصي Acorn بود که از سيستم‌عاملي به نام Arthur بهره مي‌برد. سيستم‌عاملي مبتني بر RISC OS که از معماري ARM پشتياني مي‌کرد و Acorn و برخي ديگر از توليدکنندگان از آن استفاده مي‌کردند.

سيستم‌عامل‌هاي توکار: معماري ARM از طيف وسيعي از سيستم‌عامل‌هاي توکار مانند Windows CE, Windows RT, Symbian, ChibiOS/RT, FreeRTOS, eCos, Integrity, Nucleus PLUS, MicroC/OS-II, QNX, RTEMS, CoOS, BRTOS, RTXC Quadros, ThreadX, Unison Operating System, uTasker, VxWorks, MQX و OSE پشتيباني مي‌کند.

يونيکس: يونيکس و برخي از سيستم‌عامل‌هاي مبتني بر يونيکس مانند: Inferno, Plan 9, QNX و Solaris از ARM پشتيباني مي‌کنند.

لينوکس: بسياري از توزيع‌هاي لينوکس از ARM پشتيباني مي‌کنند از آن جمله مي‌توان به اندرويد و کروم گوگل، Arch Linux، بادا سامسونگ، Debian، Fedora،OpenSuse، Ubuntu و WebOS اشاره کرد.

BSD: برخي از مشتق‌هاي BSD مانند OpenBSD و iOS و OS X اپل نيز از ARM پشتيباني مي‌کند.

ويندوز: معماري‌هاي ARMv 5, 6 و 7 از ويندوز CE که در ابزارهاي صنعتي و PDAها استفاده مي‌شود، پشتيباني مي‌کند. ويندوز RT و ويندوز فون نيز از معماري ARMv7 پشتيباني مي‌کنند.