انواع ديتابيس

انواع ديتابيس | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 

    Apache Derby (formerly known as Cloudscape)

    Firebird

    Greenplum

    HP Neoview

    Hypersonic (also known as hsqldb)

    IBM DB2

    Infobright

    Informix

    Ingres

    Interbase

    LucidDB

    Microsoft Access

    Microsoft SQL Server

    MySQL

    Netezza

    Oracle

    PostgreSQL (also known as Postgres)

    Sybase

    Teradata

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: