كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : زبان برنامه‌نویسی اسمالتاک :

شرح :
    يک برنامه اسمالتاک توصيف يک روند محاسباتي پويا را نشان مي دهد. زبان برنامه‌نويسي اسمالتاک نشان‌دهنده چنين برنامه‌هايي مي باشد. منبع استاندارد انسي براي اسمالتاک بخش ?
اسمالتاک براي پشتيباني از دنياي جديد حاصل از فهماندن محاسبات با مثال توسط «هم‌زيستي ميان انسان و کامپيوتر» به وجود آمد. اسمالتاک به منظور اموزش توسط زيراکس پارک (Xerox PARC) و آلن کي، دان اينگالس، آدل گلدبرگ، تد کاهلر، اسکات والاس، و ديگران در طول دهه ???? تحت تأثير ليسپ و لوگو و اسکچپد(sketchpad)، سيمولا ساخته شد. اين زبان اولين بار تحت عنوان اسمالتاک-?? عرضه شد و پس از آن بصورت گسترده به کار برده شد. زبان‌هايي مشابه اسمالتاک همچنان در حال توسعه هستند و کاربران وفادار بخود را دارند. نسخه انسي اسمالتاک در سال ???? معرفي شد و اين نسخه? استاندارد از اسمالتک را نشان مي دهد.