code vision AVR چيست؟

code vision AVR چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

 يک نرم افزار تخصصي براي رشته هاي برق و الکترونيک (گرايش سخت افزار) مي باشد. در واقع اين نرم افزار يک کامپايلر براي زبان برنامه نويسي C مي باشد که براي برنامه نويسي ميکروکنترلر هاي AVR از آن استفاده مي شود. اين برنامه محيط برنامه نويسي و کامپايل کردن برنامه نوشته شده براي برنامه ريزي ميکروکنترلر را براي شما فراهم مي کند.
بسياري از افراد حتي کساني که رشته کامپيوتر مي باشند با اين نرم افزار بخوبي آشنا مي باشند. آخرين نسخه اين برنامه قدرت بسيار بيشتري پيدا کرده است و از طرفي مشکلات قبلي آن برطرف شده است. اين برنامه در تمامي نسخه هاي ويندوز قابل نصب است.