رمز نگاري چيست؟

رمز نگاري چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

رمزنگاري[?] دانشي است که به بررسي و شناختِ اصول و روش‌هاي انتقال يا ذخيره? اطلاعات به صورت امن (حتي اگر مسير انتقال اطلاعات و کانال‌هاي ارتباطي يا محل ذخيره اطلاعات ناامن باشند) مي‌پردازد. رمزنگاري استفاده از تکنيکهاي رياضي، براي برقراري امنيت اطلاعات است. دراصل رمزنگاري دانش تغيير دادن متن پيام يا اطلاعات به کمک کليد رمز و با استفاده از يک الگوريتم رمز است، به صورتي که تنها شخصي که از کليد و الگوريتم مطلع است قادر به استخراج اطلاعات اصلي از اطلاعات رمز شده باشد و شخصي که از يکي يا هر دوي آن‌ها اطلاع ندارد، نتواند به اطلاعات دسترسي پيدا کند. دانش رمزنگاري بر پايه مقدمات بسياري از قبيل تئوري اطلاعات، نظريه اعداد و آمار بنا شده‌است و امروزه به طور خاص در علم مخابرات مورد بررسي و استفاده قرار مي‌گيرد. معادل رمزنگاري در زبان انگليسي کلمه Cryptography است، که برگرفته از لغات يوناني kryptos به مفهوم «محرمانه» و graphien به معناي «نوشتن» است.