جاسوس‌افزارها (Spyware) بدافزارهايي هستند که بر روي رايانه? کاربر نصب مي‌شوند و بدون اطلاع وي، اطلاعات مختلف در مورد او را جمع‌آوري مي‌کنند. اکثر جاسوس‌افزارها از ديد کاربرها مخفي مي‌مانند و تشخيص و پيدا کردن آنها در اغلب موارد مشکل است. برخي از جاسوس‌افزارها مانند کي‌لاگرها ممکن است توسط مسئول يک سازمان و يا شرکت بر روي رايانه‌ها نصب شوند تا رفتار کاربران قابل ارزيابي و بررسي باشد. جاسوس‌افزارها هر گونه اطلاعاتي را مي‌توانند جمع‌آوري کنند. اين اطلاعات مي‌تواند اطلاعات شخصي يک کاربر مانند گشت و گذارهاي وي بر روي اينترنت و يا مشخصات حساب‌هاي مختلف وي مانند رمز عبور پست الکترونيکي و... باشد. علاوه بر اين، جاسوس‌افزارهاي مي‌توانند در کنترل رايانه توسط کاربر اختلال ايجاد کنند. به عنوان مثال، جاسوس‌افزارهاي مي‌توانند کاربر را به بازديد از يک صفحه? خاص اينترنتي مجبور کنند و يا اينکه با تغيير تنظيمات رايانه? وي، باعث کاهش سرعت اينترنت و دسترسي غيرمجاز به رايانه? وي شوند.[?]