مهندسي معکوس در نرم افزار چيست؟

مهندسي معکوس در نرم افزار چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

مهندسي معکوس به علمي گفته مي‌شود که از پاسخ به سوال مي‌رسند و در واقع فرآيند کشف اصول تکنولوژيکي يک دستگاه، شيئ يا يک سيستم مي‌باشد که از طريق تجزيه و تحليل ساختار و عملکرد آن حاصل مي‌شود. در اکثر مواقع موضوع مورد بررسي يک دستگاه مکانيکي، الکتريکي، برنامه نرم افزاري يا يک ماده بيولوژيکي يا شيميايي مي‌باشد که بدون داشتن دانش قبلي و تنها با جداسازي اجزا و تجزيه و تحليل شيوه عملکرد آن، سعي در ايجاد يک نمونه جديد از آن مي‌گردد. مهندسي معکوس به طور عمده در استفاده‌هاي تجاري و نظامي به کار مي‌رود و هدف آن استنباط پارامترهاي طراحي يک محصول موجود بدون داشتن دانش کافي در زمينه توليد آن محصول و فقط با پيمودن فرآيند معکوس و به کارگيري تکنيک‌هاي مشابه مي‌باشد.

شرکت طراحی سايت بهپردازان، در طول 17 سال فعاليت خود، با به کارگيري تيم‌های تخصصی در زمينه‌ی طراحی سایت و اپليکيشن، نمونه‌هاي قدرتمندي در  نمونه سايت خارج از کشور ، طراحی سایت فروشگاهی و ... دارد. براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد: