كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


موضوع مقاله : وب پرتال چسیت؟ :

شرح : پرتال يا صفحه لينک ها، سايتي است که بعنوان نقطه دسترسي به اطلاعات در شبکه جهاني وب عمل مي کند. پرتال، اطلاعات را از منابعي گوناگون، به شکلي يکسان نمايش مي دهد. جداي از ويژگيهاي استاندارد موتورهاي جستجوگر، پرتال ها، خدمات ديگري را نيز نظير ايميل، اخبار، نرخ ارز، اطلاعات، ديتابيس ها و سرگرمي را ارائه مي دهند. پرتال ها راهي براي ارائه ظاهري پيوسته و دسترسي آسان به کنترل ها، برنامه ها و ديتابيس هاي مختلف را فراهم مي کنند بطوريکه بدون وجود آنها، از چندين جايگزين مختلف مي بايست بجاي آنها استفاده کرد. مثالهايي از پرتال هاي عمومي، سايت هاي AOL، Exite، iGoogle، MSN، Netvibes، و Yahoo! است