"پرتال" در سالهاي اخير بر سر زبانهاي بسياري از مردم و متخصصين در حوزه فناوري اطلاعات و طراحي سايت افتاده است و بحثهاي زيادي را با خود بهمراه آورده است. تاريخچه پرتال به آزمايشگاه فيزيک هسته اي سرن CERN (موسسه تحقيقات مشترک و شبکه آموزشي که بطور مخخف به آن سرن گفته مي شود) بر ميگردد زمانيکه صفحه از سوالات و جوابهاي آنها براي استفاده مشترک، تشکيل شده بود. بطور خلاصه، پرتال، سيستمي تحت وب است که امکاناتي را نظير سيستم ورود و خروج کاربر، ثبت نام، محيط کاربري ويژه، براي هر يک از کاربران تدارک مي بيند بطوريکه هر کاربر بسته به نيازها، نوع کاربري، و تمايلات شخصي خود، محيطي تحت وب و مختص به خود را دارد. توسط اين محيط کاربران مي توانند به اطلاعات و سرويسهاي مربوط به خود دسترسي داشته باشند. سازمانهايي که از سيستم پرتال استفاده مي کنند، پرتال سيستمي است که عملياتي انعطاف پذير را براي سازماندهي کاتالوگها، يا سازماندهي مجموعه اي از خدمات و اطلاعات با منابع مختلف فراهم مي کند تا هر کاربر بسته به الويتهاي شخصي خود، نيازها، علاقه و سرويسهاي موجود، از اطلاعات و خدمات، استفاده نمايد. در نتيجه، هدف اصلي از برپايي پرتال، ارائه اطلاعات و خدمات گوناگون از منابع متعدد، به روشي بهينه به کاربران است.