مدل شيءگراي سند يا دام (DOM - Document Object Model) عنوان يکي از دو ساختوار? (architecture) اصلي است (در کنار اس‌اِي‌اکس) که بر اساس آن سندهاي اکس‌ام‌ال را به اشيايي که در بردارنده? آن است، تجزيه نموده، و آن‌ها را به‌صورت يک ساختار درختي داده‌ها در فضاي حافظه اصلي پهن مي‌کند. ساختوار? دام، نه به زبان برنامه‌نويسي خاصّي وابستگي دارد و نه به سکّوي برنامه‌نويسي ويژه‌اي، بلکه، به منظور اجراء و پياده‌سازي آن بايد از يک زبان برنامه‌نويسي بلندتراز همچون جاوا، سي‌شارپ، جاوااسکريپت يا مشابه آن‌ها سود بجوييم. آنسوي رابط کاربر سند با مدلي شيءگرا نمايانده مي‌شود.