ويژوال بيسيک دات نت چيست؟

ويژوال بيسيک دات نت چيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

ويژوال بيسيک دات نت يکي از زبان‌هاي معرفي شده به منظور نوشتن برنامه‌هاي مبتني و با استفاده از چهارچوب دات نت است. دستورهاي اين زبان مشابه بيسيک است. چون اين زبان جزو مجموعه چهارچوب دات نت است کد توليد شده توسط آن(MSIL) در بيشتر مواقع فرقي با کدهاي توليد شده توسط سي‌شارپ ندارد و کتابخانه‌هاي توليد شده در هر يک از اين دو زبان مستقيماً در ديگري قابل استفاده‌است.