جهت تماس با کارشناسان فروش کلیک نمایید
طراحی سایت

موضوع مقاله : کلاسترينگ چيست؟ :

شرح : کلاسترينگ از حياتي ترين و مهمترين تکنولونوژي هايي است که هر شرکت بزرگي بايد تابع و استفاده کننده از آن باشد. در غير اين صورت در دنياي شبکه يک بازنده به حساب مي آيد شرکت هاي بزرگي همچون گوگل، ياهو، مايکروسافت و خيلي از شرکت هاي بزرگ ديگراز کلاسترينگ براي ثبات و دوام سرورهاي خودشان و سرويس دهي به کاربران استفاده مي کنند. کلاسترينگ به گروهي از سرورها شامل دو يا بيشتر از يک سرور گفته مي شود که با يکديگر نرم افزاري را اجرا مي کنند و نتيجه آن احتمال خطاي کمتر و سرعت بارگذاري بالاتر برنامه هاست. سرويس کلاسترينگ بيشتر براي سازمان و شرکت هايي به کار مي رود که برنامه هاي آن تحت هر شرايطي بايد اجرا شود و در حالت اجرا باقي بماند . حتي وقتي يکي از سرويس ها از سرويس خارج شده باشد. در سرويس کلاسترينگ تمامي سرورهايمان برنامه و قوانيني را اجرا مي کنند که ديگر سرورها اجرا خواهند کرد لذا اگر سروري از سرويس خارج شود سرورهاي ديگر بلافاصله شروع به کار خواهند کردکه به آن Failover گفته مي شود. زماني که سرور از سرويس خارج شده دوباره به کار افتاد باقي سرورها آگاه مي شوند و روند عادي دوباره ادامه خواهد يافت که به اين عمل Failback گفته مي شود