تفاوت بين اسنادSDPوVISIONدرRUPچيست؟

تفاوت بين اسنادSDPوVISIONدرRUPچيست؟ | شرکت طراحي سايت بهپردازن

از ديدگاه RUP اين دو سند تفاوت هاي زير را دارند:•سند SDP مربوط به Project Management discipline است ولي Vision مربوط به Requirements discipline است.•سند SDP توسط مدير پروژه (Project Manager) تهيه مي شود ولي سند Vision توسط تحليلگر سيستم (System Analyst).•در سند SDP اطلاعات لازم براي نحوه مديريت پروژه (فرايند توليد) جمع آوري مي شود ولي در سند Vision ديدگاه ذينفعان پروژه (stakeholders) از محصولي که مي خواهد توسعه داده شود آورده مي شود.

براي مشاوره همين حالا با کارشناسان ما تماس بگيريد:شرکت طراحی سایت بهپردازان یک شرکت معتبر در زمینه طراحی سایت فروشگاهی، طراحی سایت شرکتی حرفه ای میباشد که آماده مشاوره رایگان در جهت توسعه کسب و کار اینترنتی میباشد.