گرافيک رايانه، شاخه اي از گرافيک سنتي است که کار رسم اشکال و ويرايش تصاوير توسط آن و با کمک قوانين رياضي و محاسبات کامپيوتري انجام مي پذيرد. توسط گرافيک رايانه، اشتباهات يا کثيف کاري هاي ترسيمات با قلم يا حتي خط کش، از بين مي رود و دقت ترسيمات يا ويرايش ها در اين سبک از گرافيک، به اوج خود مي رسد. از جمله کاربردهاي گرافيک رايانه، قبضه کردن صنعت چاپ که در گذشته کار بسيار سخت و دشواري بود، از مرحله طراحي تا ليتوگرافي و نهايتا چاپ، توسط رايانه، مي باشد. امروزه گرافيک رايانه، با دقت بالايي که در ترسيم و تصوير سازي دارد، در صنايع مختلف ديگر مانند هوا و فضا، پرواز، در شبيه سازي هاي پروازي، در صنعت فيلم سازي، در نقشه کشي و ... نيز استفاده مي گردد و بسياري از خطاهاي نموداري و تصوير سازي را به حداقل رسانده است. گرافيک رايانه يا براي تصوير سازي يا براي ويرايش تصاوير با دقت بالا، استفاده مي گردد. انواع تک بعدي، دو بعدي واين روزها نوع سه بعدي آن در بيشتر مشاغل مربوط به گرافيک، جاي خود را باز کرده است و برخي صنايع، و بدون گرافيک رايانه، قادر به فعاليت نمي باشند.